“အျပာကားၾကည့္လား” ဆိုျပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြကို ေမးၾကည့္တဲ့အခါ … သူတို ့ရဲ ့အေျဖ၊ သူတို ့ရဲ ့အျမင္က … 21k 1 11 နာရီအၾကာက ဖိုးၾကယ္ ဖိုးၾကယ္

2003