အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ဆန္တီေယဂုိဒီဆလာဗီနာမွာ တည္ရွိတဲ့ ေဒသခံအထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသူမေလးေတြ သရဲဝင္ပူးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ေျမြေတြလုိ ေျမမွာတြန္႔လိမ္ လူးလြန္႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသူ (၁၁)ေယာက္အထိ ယခုလုိျဖစ္ခဲ့ၿပီး အကၽြတ္အလြတ္ဆရာ/ပေယာဂဆရာ အျဖစ္လည္း ေစာင္ရြက္တဲ့ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးကို ပင့္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သရဲဝင္ပူးတယ္လုိ႔ ယူဆျခင္းခံရတဲ့ ေကာင္မေလး (၁၁)ေယာက္စလုံးဟာ ျပင္းထန္အဖ်ားေရာဂါကိုလည္း ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရၿပီး၊ ပေယာဂဆရာကေတာ့ ကေလးမေလးေတြကို သူသိတဲ့ ပေယာဂႏွင္နည္းနဲ႔ ႏွင္ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ဟာ ဒီလုိ ပေယာဂႏွင္ေနရင္းမွာပင္ ေျမျပင္ေပၚမွာ လဲွခ်ၿပီး လူးလြန္႔သြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

သင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးနဲ႔ ေဒသခံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒီေကာင္မေလးေတြကို မေကာင္းဆုိးဝါးက ဝင္ပူးတာလုိ႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္မေလးေတြဟာ အသက္(၁၇)မွ (၁၉)ၾကားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမိဘေတြကေတာ့ အေရးေပၚအစည္းေဝးထုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာင္းကို တစ္စုံတစ္ခု သက္ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။

ကုသေပးခဲ့ရတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Julio Alis ကေတာ့ ” လက္ေတြ႔အားျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ဝိဉာဥ္ေတြကုိ ျမင္ေနရပါတယ္ … ၿပီးေတာ့ ဒီဝိဉာဥ္ေတြ ဝင္ပူးခံရတဲ့လူေတြကိုလည္း မၾကာခဏ ကုသေပးရပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္က ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေနျခင္းကပဲ ဒီလုိ ကုသမႈေတြမွာ ထိေရာက္ေစပါတယ္ “လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေဒသခံေဒါက္တာတစ္ဦးကလည္း ေက်ာင္းသူေလးေတြကို စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ မည္သည့္မွားယြင္မႈမွ် မေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ လူမႈကြန္ယက္မွာလည္း ထင္ေၾကးေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးကာ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

နတ္စည္ေတာ္ (Shwemom)