အေကာင္းဆံုးေသာ ကိုရီးယား Street Food မ်ား

58

ဒီတစ္ခါတင္ေပးမွာေလးကေတာ့ အစားတစ္လိုင္းလို႔ေအာ္ေနၾကတဲ့သူေလးေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ K-Drama ေတြ ေအာင္ျမင္လာတာနဲ႔အမွ် ကိုရီးယား street food ေတြကလည္း ေနရာတစ္ေနရာရလာပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ကိုရီးယား street food ေတြကို ဆိုင္ႀကီး ကႏၵားႀကီးေတြနဲ႔ကို ေရာင္းခ်ေနၾကတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ကဲ သႀကၤန္အတြင္းႀကီး ေရစိုမွာစိုးလို႔ဆိုၿပီး အိမ္တြင္းေအာင္းေနၾကတဲ့ မိုမိုေလး ပရိသတ္ႀကီးကလည္ယ အခုေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ အေကာင္းဆံုး ကိုရီးယား street food ေတြ list ေလးလုပ္၊ မွတ္ထားၿပီး သႀကၤန္ၿပီးရင္ အမုန္းဆြဲလိုက္ေတာ့ေနာ္။ အခါသင့္လို႔ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ခဲ့ရင္လည္း မစားမျဖစ္စားသင့္တာေတြမို႔လို႔ စားခဲ့ၾကဖို႔မေမ့နဲ႔ဦး။

Korean Egg Toast

Korean Grilled Cheese Lobster

Tteokbokki (Spicy Rice Cakes)

Odeng / Eomuk Tang

Fishcake (Eomuk)

Hotteok (Sweet Korean Pancake)

Bbopkki (Sugar Lollipop)

Gyeran-Bbang (Egg Bread)

Hweori Gamja (Tornado Potato)

Bacon wrapped Sausages

Samgyeosal or Grilled Pork Belly

Twist Patotoe with Sausage

Deep Fried Giant Squid

Gimbap

Korean Fried Chicken

Dumpling (Mandu)

Pork Belly Vegetables Roll

Korean Style Yaki Noodles

Bulgogi Beef and Japchae

Ttoegalbi Meatballs

Kimchi Pancakes

Jajangmyeon

Korean Spicy Chicken Skewers

Korean Softserve

Ramyeon

Cotton Candy

အခုေဖာ္ျပေပးခဲ့တာေတြထဲမွာ မိုမိုေလးရဲ႕ ပရိသတ္ႀကီး ျမည္းစမ္းဖူးတဲ့ ျမည္းစမ္းခ်င္မိတဲ့ အစားအေသာက္ေလးေတြမ်ား ပါပါေလသလား။

Ref : K-Star Station